W Polsce marnuje się ok. 5 mln ton żywności rocznie

Żywność, odpad, surowiec?
 
Odpady kuchenne z dużych miast i na terenach wiejskich mają największy udział w składzie morfologicznym niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – odpowiednio 19,1% i 18,2%. W małych miastach jest to udział 17,1%.
 
♻️ Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (20 01 08) może w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w polskich jednostkach samorządu terytorialnego.
 
🍅 Odpady spożywcze (kuchenne) oraz odpady zielone i pozostałe bio stanowią obecnie ok. 30% całości strumienia odpadów komunalnych. Prognozowany średni skład materiałowy odpadów komunalnych dla całego kraju będzie wynosił ok. 27,5% w 2040 roku. / KPGO 2028
 
‼️ W Polsce marnuje się ok. 5 mln ton żywności rocznie.
Jednym ze sposobów minimalizowania marnotrawstwa żywności jest zasada 4P: 1P – Planowanie zakupów z wyprzedzeniem; 2P – Przetwarzanie żywności w celu wydłużenia jej trwałości; 3P – Przechowywanie produktów w odpowiednich warunkach, sprawdzanie daty ważności; 4P – Podzielenie się zbędną żywnością. / www.gov.pl