Testimonials

We enjoy working

What People Say

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska, zgodnie z umową, pomagała w realizacji działań statutowych Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej. Ciągły kontakt oraz dynamiczne działania zespołu doradczego umożliwiły zrealizowanie projektu dotyczącego gmin członkowskich Związku. Wysoko oceniamy współpracę z Agencją za pomoc w przygotowaniu dokumentów planistycznych oraz za terminowe i partnerskie działania wykraczające poza…

Katarzyna Szczepańska Przewodniczący Zarządu

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska wykonała dla Gminy Czersk programy funkcjonalno-użytkowe na budowę drogi oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wzorowa praca analityków oraz terminowość wykonania zleconych zadań pozwoliła na skuteczne pozyskanie środków unijnych. Agencja to partner godny zaufania i polecenia.

Przemysław Bloch Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury

Współpraca z Agencją dotyczyła opracowania Programu Rozwoju Powiatu Szczecińskiego na lata 2020- 2027 wraz z przygotowaniem diagnozy na potrzeby tego strategicznego dokumentu. Powierzone zadanie zostało wypełnione sprawnie, terminowo i rzetelnie. “..” Rekomenduje usługi świadczone przez Agencję Wspierania Ochrony Środowiska w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dla samorządów powiatowych

Krzysztof Lis Starosta

Gmina Świecie informuje, ze Agencja Wspierania Ochrony Środowiska wykonała w 2019r zadanie pt. “Przegląd obszaru i granic Świecie- Bukowiec. Współpraca jest oceniana wysoko, ze względu na kompetencje pracowników oraz ciągłe wsparcie merytoryczne

Krzysztof Kułakowski Burmistrz

Urząd  Miasta Słupca stwierdza, że Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o. o. wykonała w 2019 roku zadanie pt. “Aktualizacja granic i obszaru aglomeracji Słupca. Współpraca jest oceniana ze względu na kompetencje pracowników oraz za ciągłe wsparcie merytoryczne” Burmistrz

Michał Pyrzyk Burmistrz

Solarin have been a great company to use, their customer service is excellent. Everyone has been warm & friendly & explained anything i didn’t understand. We chose solar to save money & become more self sufficient & have been delighted with the results.

Adam Mickiewicz Wójt

I would recommend anyone interested in renewable energy speak to Solarin – I was concerned about the appearance of solar PV but our panels are smart and discreet and as our heating is electric we now feel more able to use it as needed.

Jane Stewart administrator

I would recommend Solarin as an installer as they are honest and reliable. During the whole process we were kept informed and everything was done as ordered. All work undertaken very efficiently and professionally. I would be very interested in using their service again.

Marta Stewart client

“Boxing was originally nothing more than bare fist fighting between two willing and sometimes unwilling competitors. As a sport, fighting has been around for thousands of years where it first arose in parts of Africa, including Ancient Egypt before spreading.”

Mark Johnson client

As the number of mobile users continues to outpace the number of desktop users, it should go without saying that designers, now more than ever, have to design with a mobile-first mentality.

Irene Doe Chief Finance Officer

“Kids Martial Arts classes in Rockaway, New Jersey offer kids amazing benefits! The kids martial arts programs at Fight Club. Boxing was originally nothing more than bare fist fighting between two willing and sometimes unwilling competitors.”

Paul Walker client

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska, zgodnie z umową, pomagała w realizacji działań statutowych Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej. Ciągły kontakt oraz dynamiczne działania zespołu doradczego umożliwiły zrealizowanie projektu dotyczącego gmin członkowskich Związku. Wysoko oceniamy współpracę z Agencją za pomoc w przygotowaniu dokumentów planistycznych oraz za terminowe i partnerskie działania wykraczające poza…

Katarzyna Szczepańska Przewodniczący Zarządu

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska wykonała dla Gminy Czersk programy funkcjonalno-użytkowe na budowę drogi oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wzorowa praca analityków oraz terminowość wykonania zleconych zadań pozwoliła na skuteczne pozyskanie środków unijnych. Agencja to partner godny zaufania i polecenia.

Przemysław Bloch Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury

Współpraca z Agencją dotyczyła opracowania Programu Rozwoju Powiatu Szczecińskiego na lata 2020- 2027 wraz z przygotowaniem diagnozy na potrzeby tego strategicznego dokumentu. Powierzone zadanie zostało wypełnione sprawnie, terminowo i rzetelnie. “..” Rekomenduje usługi świadczone przez Agencję Wspierania Ochrony Środowiska w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dla samorządów powiatowych

Krzysztof Lis Starosta

Gmina Świecie informuje, ze Agencja Wspierania Ochrony Środowiska wykonała w 2019r zadanie pt. “Przegląd obszaru i granic Świecie- Bukowiec. Współpraca jest oceniana wysoko, ze względu na kompetencje pracowników oraz ciągłe wsparcie merytoryczne

Krzysztof Kułakowski Burmistrz

Urząd  Miasta Słupca stwierdza, że Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o. o. wykonała w 2019 roku zadanie pt. “Aktualizacja granic i obszaru aglomeracji Słupca. Współpraca jest oceniana ze względu na kompetencje pracowników oraz za ciągłe wsparcie merytoryczne” Burmistrz

Michał Pyrzyk Burmistrz

Solarin have been a great company to use, their customer service is excellent. Everyone has been warm & friendly & explained anything i didn’t understand. We chose solar to save money & become more self sufficient & have been delighted with the results.

Adam Mickiewicz Wójt

I would recommend anyone interested in renewable energy speak to Solarin – I was concerned about the appearance of solar PV but our panels are smart and discreet and as our heating is electric we now feel more able to use it as needed.

Jane Stewart administrator

I would recommend Solarin as an installer as they are honest and reliable. During the whole process we were kept informed and everything was done as ordered. All work undertaken very efficiently and professionally. I would be very interested in using their service again.

Marta Stewart client

“Boxing was originally nothing more than bare fist fighting between two willing and sometimes unwilling competitors. As a sport, fighting has been around for thousands of years where it first arose in parts of Africa, including Ancient Egypt before spreading.”

Mark Johnson client

As the number of mobile users continues to outpace the number of desktop users, it should go without saying that designers, now more than ever, have to design with a mobile-first mentality.

Irene Doe Chief Finance Officer

“Kids Martial Arts classes in Rockaway, New Jersey offer kids amazing benefits! The kids martial arts programs at Fight Club. Boxing was originally nothing more than bare fist fighting between two willing and sometimes unwilling competitors.”

Paul Walker client

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska, zgodnie z umową, pomagała w realizacji działań statutowych Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej. Ciągły kontakt oraz dynamiczne działania zespołu doradczego umożliwiły zrealizowanie projektu dotyczącego gmin członkowskich Związku. Wysoko oceniamy współpracę z Agencją za pomoc w przygotowaniu dokumentów planistycznych oraz za terminowe i partnerskie działania wykraczające poza…

Katarzyna Szczepańska Przewodniczący Zarządu

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska wykonała dla Gminy Czersk programy funkcjonalno-użytkowe na budowę drogi oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wzorowa praca analityków oraz terminowość wykonania zleconych zadań pozwoliła na skuteczne pozyskanie środków unijnych. Agencja to partner godny zaufania i polecenia.

Przemysław Bloch Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury

Współpraca z Agencją dotyczyła opracowania Programu Rozwoju Powiatu Szczecińskiego na lata 2020- 2027 wraz z przygotowaniem diagnozy na potrzeby tego strategicznego dokumentu. Powierzone zadanie zostało wypełnione sprawnie, terminowo i rzetelnie. “..” Rekomenduje usługi świadczone przez Agencję Wspierania Ochrony Środowiska w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dla samorządów powiatowych

Krzysztof Lis Starosta

Gmina Świecie informuje, ze Agencja Wspierania Ochrony Środowiska wykonała w 2019r zadanie pt. “Przegląd obszaru i granic Świecie- Bukowiec. Współpraca jest oceniana wysoko, ze względu na kompetencje pracowników oraz ciągłe wsparcie merytoryczne

Krzysztof Kułakowski Burmistrz

Urząd  Miasta Słupca stwierdza, że Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o. o. wykonała w 2019 roku zadanie pt. “Aktualizacja granic i obszaru aglomeracji Słupca. Współpraca jest oceniana ze względu na kompetencje pracowników oraz za ciągłe wsparcie merytoryczne” Burmistrz

Michał Pyrzyk Burmistrz

Solarin have been a great company to use, their customer service is excellent. Everyone has been warm & friendly & explained anything i didn’t understand. We chose solar to save money & become more self sufficient & have been delighted with the results.

Adam Mickiewicz Wójt

I would recommend anyone interested in renewable energy speak to Solarin – I was concerned about the appearance of solar PV but our panels are smart and discreet and as our heating is electric we now feel more able to use it as needed.

Jane Stewart administrator

I would recommend Solarin as an installer as they are honest and reliable. During the whole process we were kept informed and everything was done as ordered. All work undertaken very efficiently and professionally. I would be very interested in using their service again.

Marta Stewart client

“Boxing was originally nothing more than bare fist fighting between two willing and sometimes unwilling competitors. As a sport, fighting has been around for thousands of years where it first arose in parts of Africa, including Ancient Egypt before spreading.”

Mark Johnson client

As the number of mobile users continues to outpace the number of desktop users, it should go without saying that designers, now more than ever, have to design with a mobile-first mentality.

Irene Doe Chief Finance Officer

“Kids Martial Arts classes in Rockaway, New Jersey offer kids amazing benefits! The kids martial arts programs at Fight Club. Boxing was originally nothing more than bare fist fighting between two willing and sometimes unwilling competitors.”

Paul Walker client

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska, zgodnie z umową, pomagała w realizacji działań statutowych Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej. Ciągły kontakt oraz dynamiczne działania zespołu doradczego umożliwiły zrealizowanie projektu dotyczącego gmin członkowskich Związku. Wysoko oceniamy współpracę z Agencją za pomoc w przygotowaniu dokumentów planistycznych oraz za terminowe i partnerskie działania wykraczające poza…

Katarzyna Szczepańska Przewodniczący Zarządu

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska wykonała dla Gminy Czersk programy funkcjonalno-użytkowe na budowę drogi oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wzorowa praca analityków oraz terminowość wykonania zleconych zadań pozwoliła na skuteczne pozyskanie środków unijnych. Agencja to partner godny zaufania i polecenia.

Przemysław Bloch Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury

Współpraca z Agencją dotyczyła opracowania Programu Rozwoju Powiatu Szczecińskiego na lata 2020- 2027 wraz z przygotowaniem diagnozy na potrzeby tego strategicznego dokumentu. Powierzone zadanie zostało wypełnione sprawnie, terminowo i rzetelnie. “..” Rekomenduje usługi świadczone przez Agencję Wspierania Ochrony Środowiska w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dla samorządów powiatowych

Krzysztof Lis Starosta

Gmina Świecie informuje, ze Agencja Wspierania Ochrony Środowiska wykonała w 2019r zadanie pt. “Przegląd obszaru i granic Świecie- Bukowiec. Współpraca jest oceniana wysoko, ze względu na kompetencje pracowników oraz ciągłe wsparcie merytoryczne

Krzysztof Kułakowski Burmistrz

Urząd  Miasta Słupca stwierdza, że Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o. o. wykonała w 2019 roku zadanie pt. “Aktualizacja granic i obszaru aglomeracji Słupca. Współpraca jest oceniana ze względu na kompetencje pracowników oraz za ciągłe wsparcie merytoryczne” Burmistrz

Michał Pyrzyk Burmistrz

Solarin have been a great company to use, their customer service is excellent. Everyone has been warm & friendly & explained anything i didn’t understand. We chose solar to save money & become more self sufficient & have been delighted with the results.

Adam Mickiewicz Wójt

I would recommend anyone interested in renewable energy speak to Solarin – I was concerned about the appearance of solar PV but our panels are smart and discreet and as our heating is electric we now feel more able to use it as needed.

Jane Stewart administrator

I would recommend Solarin as an installer as they are honest and reliable. During the whole process we were kept informed and everything was done as ordered. All work undertaken very efficiently and professionally. I would be very interested in using their service again.

Marta Stewart client

“Boxing was originally nothing more than bare fist fighting between two willing and sometimes unwilling competitors. As a sport, fighting has been around for thousands of years where it first arose in parts of Africa, including Ancient Egypt before spreading.”

Mark Johnson client

As the number of mobile users continues to outpace the number of desktop users, it should go without saying that designers, now more than ever, have to design with a mobile-first mentality.

Irene Doe Chief Finance Officer

“Kids Martial Arts classes in Rockaway, New Jersey offer kids amazing benefits! The kids martial arts programs at Fight Club. Boxing was originally nothing more than bare fist fighting between two willing and sometimes unwilling competitors.”

Paul Walker client