Dyrektor Biura Planowania Lokalnego oraz Funduszy Unijnych

dr Maciej Dudziak

dr Maciej Dudziak
Maciej związany jest z obszarem dotacji unijnych od 2001 roku wdrażając fundusze przedakcesyjne w ramach projektów transgranicznych. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Autor, koordynator i inżynier kontraktu w ponad 500 projektach współfinansowanych ze środków UE. Członek komitetów monitorujących i sterujących w regionalnych programach operacyjnych. Propagator obszarów funkcjonalnych, projektów transgranicznych. W obecnej perspektywie finansowej UE zajmuje się przede wszystkim implementacją zielonych i niebieskich technologii oraz szeroko rozumianych projektów interwencyjnych i profilaktycznych związanych z ochroną klimatu na poziomie lokalnym.
667 090 806