Szkolenia dot. zmian w Prawie wodnym

Zachęcamy do wzięcia udziału w nadchodzących szkoleniach, związanych z uchwaleniem ustawy – Prawo wodne oraz wprowadzonymi zmianami z dnia 07.07.2022 r.

Na spotkaniach omówione zostaną najważniejsze kwestie dotyczące ustawy oraz praktyczne wskazówki w sprawie aglomeracji wodno-ściekowej.

Zakres szkolenia:

  • wyznaczanie nowych aglomeracji,

  • aktualizacja i zmiana danych aglomeracji,

  • obowiązki i sankcje za niedotrzymanie terminów,

  • kary administracyjne i ich przykładowe wysokości,

  • terminy dotrzymania zgodności z dyrektywą ściekową UE.

Czas trwania spotkania: ok. 1 godz.
Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM.

Mają Państwo do wyboru aż cztery terminy spotkań:
W celu zapisu, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza z odpowiadającym Państwu terminem:

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w nadchodzących szkoleniach!