System kaucyjny - gospodarka opakowaniami

Plastic is Fantastic?
 
🇨🇳 Chiny są największym producentem tworzyw sztucznych na świecie. Ich udział w światowej produkcji i dystrybucji plastiku szacuje się na poziomie 32%.
 
💡 W Europie najczęstszym sposobem utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych jest odzyskiwanie energii (42,6%), a następnym w kolejności – recykling (32,5%). Nadal prawie 25% wszystkich wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych jest składowana. / www.europarl.europa.eu
 
W ramach Zielonego Ładu 55% plastikowych odpadów opakowaniowych powinno zostać poddanych recyklingowi do 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ roku. /www.europarl.europa.eu
 
💰 31 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Tym samym ustawa wprowadzi system kaucyjny, który będzie funkcjonował w Polsce od 1 stycznia 2025 r. Objęte nim będą butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l oraz puszki metalowe o pojemności do 1l. Do ceny tego typu opakowań doliczona zostanie kaucja, którą konsumenci będą mogli odzyskać w chwili zwrotu opakowań. Wysokość kaucji została ujednolicona i za każdą sztukę opakowania wyniesie 0,50 zł.