Romuald Lenkajtis na Posiedzeniu Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na Posiedzeniu Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, prezentację na temat realiów polskiej gospodarki wodno- ściekowej: „Aktualny stan środowiska w obszarze gospodarki ściekowej w Polsce. Zagrożenia, wymagania a rzeczywistość” ‒ będzie wygłaszał Prezes Zarządu Agencji- Romuald Lenkajtis.
Cieszymy się, że problem zanieczyszczenia ściekami staję się coraz bardziej zauważalny!

https://www.senat.gov.pl/prace/kalendarz/event,3662,posiedzenie-komisji-nadzwyczajnej-do-spraw-klimatu.html?type=0