Romuald Lenkajtis na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

22.07.2021r. Prezes Zarządu – Romuald Lenkajtis wziął udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Podczas obrad poruszono przede wszystkim kwestie corocznej informacji na temat funkcjonowania systemu ochrony wód w Polsce.