Przykładowe źródła finansowania inwestycji ściekowych w gminach

💹 Przykładowe źródła finansowania inwestycji ściekowych w gminach
 
💡 Resort infrastruktury wskazał programy, których jednym z założeń/celów jest m.in. podejmowanie działań wspierających rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w gminach, jak i jej poprawę!
 
Poniżej przedstawiliśmy tylko kilka możliwości – dofinansowania z zakresu gospodarki ściekowej mogą udzielać także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 💧
 
Szukasz wsparcia dla inwestycji ściekowych❓ Zapoznaj się ze szczegółami dostępnych programów, ich celami oraz wytycznymi.