PRODUKCJA BIOGAZU

PRODUKCJA BIOGAZU

ENERGIA Z ORGANICZNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Stałe odpady komunalne przekształcane są w energię poprzez oddzielenie materiałów obojętnych i poddanie frakcji organicznej fermentacji beztlenowej. Wyprodukowany biogaz i gaz wysypiskowy może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub uszlachetniany do jakości biometanu, który jest substytutem kopalnego gazu ziemnego. Od ponad 10 lat z powodzeniem, nasi partnerzy budują i eksploatują instalacje do suchej fermentacji, przetwarzając dziennie około 10 000 ton zmieszanych odpadów komunalnych. Połączenie przetwarzania odpadów na dużą skalę i produkcji biogazu jako odnawialnego źródła energii sprawia, że nasza misja jest zrównoważona. 

BIOGAZOWNIE ROLNICZE I PRZEMYSŁOWE

Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów ponoszonych przez gminę są: segregacja odpadów organicznych i przetworzenie ich w wysokokaloryczny nawóz oraz produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Takim rozwiązaniem jest biogazownia. Biogazownia może przyjmować i przetwarzać wszelkie, posegregowane odpady organiczne, począwszy od odpadów z produkcji rolnej, hodowlanej, przetwórczej – a kończąc na posegregowanych odpadach żywnościowych od każdego gospodarstwa domowego oraz osadach pościekowych z gminnej oczyszczalni.