Plan adaptacji miast do zmian klimatu

W najnowszym wydaniu miesięcznika Przegląd Komunalny wydawnictwa Abrys dla Środowiska ukazała się publikacja naszego specjalisty Dominika Dadaniaka.
Dominik w artykule “Adaptacja polskich miast do zmian klimatu” poruszył problem konieczności przystosowania JST do obserwowanych już dzisiaj skutków zmian klimatu.
Dominiku Dadaniak gratulujemy!
A Państwa zachęcamy do lektury!