Nowelizacja ustawy Prawo wodne

📢 9 czerwca, Sejm znowelizował ustawę Prawo wodne dotyczącą dostosowania obowiązujących przepisów w celu spełnienia przez Polskę wymagań tzw. dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.
 
Ustawa:
➡️ po wcześniejszym odrzuceniu poprawki, trafi teraz do Senatu.
➡️ umożliwi zakończenie postępowania wobec Polski w sprawie uchybień oraz pozwoli uniknąć wysokich kar finansowych,
➡️ zasadniczo zwiększa obowiązki gmin w zakresie sprawozdawczości oraz ewidencjonowania nieczystości ciekłych, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.