Najnowsze zmiany w ustawie - Prawo wodne

25.05.22 r. odbyło się I czytanie nowelizacji prawa wodnego podczas posiedzenia Komisji:
➡️ Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
➡️ Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
➡️ Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
W spotkaniu uczestniczył Romuald Lenkajtis – Prezes Zarządu AWOŚ.
 
W dniu dzisiejszym planowane jest II czytanie. Ustawa zostanie prawdopodobnie uchwalona przez Sejm RP już na początku czerwca, a następnie skierowana do Senatu i przekazana Prezydentowi.
 
📅 Prawdopodobny termin wejścia ustawy: I połowa lipca.