Konsultacje projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla GWŚiR

📣 09.05.22 r. odbyło się seminarium konsultacyjne projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji (SRK GWŚiR).

Podczas spotkania reprezentowali nas:
➡️ Łukasz Żebrowski – Wiceprezes Zarządu
➡️ Helena Goderska – Dyrektor Biura Realizacji Projektów