Konferencja GOSPODARKA WODNA W OBLICZU KRYZYSU

Gotowi na dzisiejszą konferencję GOSPODARKA WODNA W OBLICZU KRYZYSU, która odbywa się w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 📍
 
🚰 Temat Planów Bezpieczeństwa Wody jako rozwiązania minimalizującego zagrożenie dla mieszkańców gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę, omówi mgr inż. Helena Goderska.
 
🤝 Partnerzy wydarzenia: Najwyższa Izba Kontroli (delegatura we Wrocławiu), Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wody Polskie, Fundacja Zdrowa Rzeka oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.