II termin: Poziomy recyklingu w gminach

Dziękujemy za udział w I terminie webinaru. Była to niewątpliwie największa frekwencja wśród naszych spotkań odpadowych – prawie 200 osób! Doszły nas słuchy, iż wielu z Państwa nie udało się uczestniczyć – jak najbardziej rozumiemy!
Dlatego też, organizujemy II termin webinaru dotyczącego poziomów recyklingu w gminach.
 
Co pojawi się na spotkaniu?
🌿 Analiza poziomów recyklingu w JST,
🌿 Omówienie obowiązków gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
🌿 Przykłady działań gmin – zróżnicowane poziomy zaangażowania w kwestię ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów komunalnych (studium przypadku),
🌿 Propozycje rozwiązań, które mogą być wprowadzone na poziomie lokalnym, w celu zwiększenia efektywności recyklingu i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.
 
🎦 Platforma Google Meet
ℹ️ Udział bezpłatny
 
Zapisy w formularzu poniżej: