Home

Zaufany partner polskich samorządów
Aktualności

31-03-2022

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska reprezentantem w Polsce firmy AAT&ANKA!

Miło nam poinformować, że w dniu 31.03.2022 r., Agencja Wspierania Ochrony Środowiska została reprezentantem w Polsce, austriacko-tureckiej firmy AAT&ANKA, świadczącej usługi w zakresie:🔺 technologii przetwarzania odpadów komunalnych,🔺 fermentacji beztlenowej,🔺 rekultywacji składowisk. Samorządy, które są zainteresowanie ofertą – prosimy o kontakt.

Więcej

30-03-2022

Webinarium dot. koncepcji budowy zespołu ścieków dowożonych

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium dotyczącym koncepcji budowy zespołu ścieków dowożonych, które odbędzie się 07.04.2022 r. (czwartek), godz. 10:00, na platformie ZOOM.


Więcej

21-03-2022

Konferencja Senatu RP dot. wyzwań dla sektora gospodarki wodno-ściekowej w dobie Zielonego Ładu

18 marca 2022 r. odbyła się konferencja Senatu RP dotycząca wyzwań dla sektora gospodarki wodno-ściekowej w dobie Zielonego Ładu. 
Romuald Lenkajtis – Prezes AWOŚ przedstawił informacje na temat: „Dbając o bezpieczeństwo wodne. Raport o stanie gospodarki ściekowej w Polsce. Rzeczywistość, potrzeby, zagrożenia”.
Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem z konferencji!


Więcej

Najbliższe wydarzenia

07.04.22 r.
Webinarium dot. koncepcji budowy zespołu ścieków dowożonych
11-12.04.22 r.
VII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach

POLECAMY

RAPORT – stan gospodarki wodno-ściekowej w Polsce 2020

Najnowsza publikacja Agencji. Przeczytaj jeżeli chcesz wiedzieć dlaczego grozi Polsce kara finansowa w wysokości 5,5 mld € za łamanie Dyrektywy Ściekowej UE, i dlaczego nikogo nie interesuje, że 280 milionów m3 ścieków corocznie nielegalnie trafia do środowiska zatruwając glebę i ujęcia wód.


Więcej

AQUARIUS

Program Aquarius to pierwszy specjalistyczny program informatyczny przygotowany dla urzędów gmin pragnących aktywnie działać w celu poprawy stanu gospodarki ściekowej na swoim terenie, dbać o to aby mieszkańcy mogli bez strachu pić wodę z lokalnych ujęć, czy też kąpać się w czystym jeziorze. To narzędzie, które przypomina, monitoruje i kontroluje wszystkie niezbędne obszary i ułatwia życie mieszkańcom poprzez używanie aplikacji ułatwiającej wywóz ścieków.


Więcej

ATANOX – rewolucja w ochronie powietrza

Pierwsze w Polsce i w Europie antysmogowe filtratory atmosferyczne oczyszczające powietrze ze smogu. Kompaktowe urządzenia, które mogą stanąć na każdej ulicy, każdym placu zabaw, każdym skrzyżowaniu, przy każdej szkole, wszędzie tam, gdzie utrzymywanie bardzo dobrej jakości powietrza pomaga naszym mieszkańcom lepiej oddychać i zdrowiej żyć.


Więcej


NASZA OFERTA

ATANOX

Pierwsze w Polsce antysmogowe filtratory atmosferyczne – instalacje oczyszczające powietrze, które poprawiają komfort życia i zdrowia mieszkańców, poprzez usuwanie z przestrzeni m. in. pyłów PM10, PM2,5 i mniejszych.


Więcej


AQUARIUS

Narzędzie dla Gmin, które monituje, przypomina i aktywnie kontroluje wszystkie aspekty gospodarki wodno-ściekowej w Gminie – protokoły, kontrola wywozu, kontrola firm asenizacyjnych, retencja jak również wiele innych


Więcej


Przegląd i aktualizacja aglomeracji

Przegląd granic i obszarów aglomeracji jest opracowaniem obowiązkowym wynikającym z art. 92 Prawo Wodne., wykonywanym co dwa lata. Jego analiza może powodować konieczność przeprowadzenia aktualizacji aglomeracji.


Więcej


Analiza antysmogowa

Analiza pozwoli zidentyfikować i zaproponować rozwiązanie jak poprawić jakość powietrza w przestrzeni miejskiej poprzez napowietrzanie korytarzy czystego powietrza.


Więcej


Analizy ryzyka ujęć wody

Celem analizy ryzyka ujęć wód jest określenie ewentualnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na ujmowane wody, w tym powodować ich zanieczyszczenie oraz określenie aktualnego stanu środowiska.


Więcej


Plany bezpieczeństwa wody

Ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli systemu tak aby dostarczać nieprzerwanie wodę odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości. PBW obejmują cały system od źródła wody (rzeka, jezioro, zbiornik wód podziemnych).


Więcej


Program budowy gminnego rynku BIOgazu “Nasz BIOgaz”

Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów dotykających mieszkańców i samorządy jest segregacja odpadów organicznych i przetworzenie ich w pełnowartościowy nawóz.


Więcej


Operaty wodno-prawne, dokumentacja hydrogeologiczna

Operat wodnoprawny stanowi podstawę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego., przedstawia zasadną potrzebę wód i oznacza pisemne opracowanie zagadnienia technicznego, jakie chce on wykonać.


Więcej


Dokumentacja przetargowa, analiza potrzeb, doradztwo

Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, SIWZ, analizy potrzeb i wymagań (art. 83 ust. PZP), a także specjalistyczne ekspertyzy, opinie i analizy.


Więcej


Planowanie lokalne

Dokumenty planistyczne niezbędne do przygotowania Gminy do maksymalnej absorpcji dotacji unijnych w nowej perspektywie finansowania na lata 2021-2027 – Program Ochrony Środowiska, Strategia Rozwoju Gminy.


Więcej


Cyfrowy Paszport sieci kanalizacyjnej

Celem Cyfrowego Paszportu jest stworzenie cyfrowego modelu sieci kanalizacyjnej. Synteza informacji oraz danych., które mają ułatwić pracę pomiędzy referatami w opracowaniu dokumentów planistycznych.


Więcej


Koncepcje, PFU

Analizy przyczynowo – skutkowe, planowanie rozwoju inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej m. in. pod kątem dotacji UE na lata 2021-2027 r.


Więcej

Opinie

Ostatnie rekomendacje

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska, zgodnie z umową, pomagała w realizacji działań statutowych Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej. Ciągły kontakt oraz dynamiczne działania zespołu doradczego umożliwiły zrealizowanie projektu dotyczącego gmin członkowskich Związku. Wysoko oceniamy współpracę z Agencją za pomoc w przygotowaniu dokumentów planistycznych oraz za terminowe i partnerskie działania wykraczające poza ramy umowy.

Katarzyna Szczepańska
Przewodniczący Zarządu
Związek Gmin MG-6

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska wykonała dla Gminy Czersk programy funkcjonalno-użytkowe na budowę drogi oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wzorowa praca analityków oraz terminowość wykonania zleconych zadań pozwoliła na skuteczne pozyskanie środków unijnych. Agencja to partner godny zaufania i polecenia.

Przemysław Bloch
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury
Czersk

Współpraca z Agencją dotyczyła opracowania Programu Rozwoju Powiatu Szczecińskiego na lata 2020- 2027 wraz z przygotowaniem diagnozy na potrzeby tego strategicznego dokumentu. Powierzone zadanie zostało wypełnione sprawnie, terminowo i rzetelnie. “..” Rekomenduje usługi świadczone przez Agencję Wspierania Ochrony Środowiska w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dla samorządów powiatowych

Krzysztof Lis
Starosta
Szczecinek

Gmina Świecie informuje, ze Agencja Wspierania Ochrony Środowiska wykonała w 2019r zadanie pt. “Przegląd obszaru i granic Świecie- Bukowiec. Współpraca jest oceniana wysoko, ze względu na kompetencje pracowników oraz ciągłe wsparcie merytoryczne

Krzysztof Kułakowski
Burmistrz
Świecie


Kontakt

Kontakt do nas

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

Ziębicka 17
60-164 Poznań

Poniedziałe-piątek: 8:00-16:00

E-mail: biuro@e-awos.pl

Tel. 575-701-105


ePUAP

ePUAP/AWOS


Facebook-f


Linkedin-in


Twitter

Jakub Nowicki

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

jakub.nowicki@e-awos.pl
+48 575 667 721

Ada Pietras

Starszy Konsultant
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

ada.pietras@e-awos.pl
+48 575 667 702

Bartosz Dolatowski

Starszy Konsultant
Biuro Wsparcia Sektora

Publicznego

bartosz.dolatowski@e-awos.pl
+48 575 667 742

Sandra Szermer

Specjalista ds. marketingu
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

sandra.szermer@e-awos.pl