Ho, ho, ho! Idą święta!

Ho, ho, ho! Idą święta!


🎄 Produkcja sztucznych choinek, wytwarzanych głównie z plastiku i metalu, wymaga zużycia dużej ilości energii i innych zasobów ziemi. Bardzo uciążliwa jest również ich utylizacja, sztucznej choinki w zasadzie nie da się poddać recyklingowi. [GOV]


🌲 Produkcja naturalnej choinki to 3,1 kg gazów cieplarnianych na rok, natomiast sztucznej – 8,1 kg. Ta druga ma więc zdecydowanie bardziej negatywny wpływ na środowisko. [prof. Skubała, Nauka w Polsce]


Sztuczna choinka rozkłada się przez ok. 4️⃣0️⃣0️⃣ lat, natomiast naturalna – przez kilka lat po okresie świątecznym. [WWF]
Wyrzucenie choinki w doniczce jest nieco bardziej skomplikowane, gdyż nie wolno jej wrzucić do pojemnika na bioodpady wraz z doniczką. Drzewko powinno być najpierw wyjęte z donicy. Następnie w większości gmin zalecanym sposobem jest pozostawienie drzewka obok altany śmietnikowej, czyli tak samo jak w przypadku choinki ciętej. [poradnikogrodniczy.pl]


❗️ Mieszkańcy niektórych polskich gmin mogą otrzymać darmową, żywą choinkę w zamian za oddane odpady do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Może być to makulatura tak jak w gminie Nieborów lub złom czy też zużyte sprzęty AGD w gminie Myślenice. [lowiczanin.info; myslenice.pl]