Czy Wasza gmina dokonała już przeglądu obszarów i granic aglomeracji?

Zgodnie z art. 92 Prawa wodnego* wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek co 2 lata od daty uchwalenia, dokonać przeglądu obszarów i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby poinformować Radę Gminy/Miasta o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji.

W przypadku przeglądów wykonanych w 2020 roku, obowiązek przeprowadzenia przeglądu przypadał na rok 2022, natomiast gdy przegląd został sporządzony w 2021 roku – będzie to rok 2023.

W sytuacji pojawienia się znaczących zmian obszarów i granic, należy dokonać aktualizacji/wyznaczenia nowej aglomeracji, którą poddaje się opiniowaniu do Wód Polskich oraz RDOŚ. Cały proces kończy się uchwałą aglomeracyjną w gminie/mieście.

Jeśli jeszcze nie wywiązali się Państwo z powyższego obowiązku, zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów takiego opracowania oraz przedstawienia jak najkorzystniejszej oferty.

Przypominamy również, że organy kontrolujące przystępują do kontroli polskich aglomeracji!
 

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne