Chojnice oraz Choszczno przystąpiły do programu Aquarius

Aqaurius: kolejne gminy decydują się przystąpienie do programu.
Do rodziny gmin korzystających z programu Aquarius dołączyły- Chojnice oraz Choszczno!
Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu oraz aktywizacji lokalnej społeczności, te gminy mogą stać się wzorem do naśladowania w walce o ochronę naszego wspólnego dobra jakim jest środowisko w którym żyjemy.
Dziękujemy za zaufanie!
Zespół AWOŚ