Operat wodnoprawny stanowi podstawę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Operat wodnoprawny przedstawia zasadną potrzebę wód i oznacza pisemne opracowanie zagadnienia technicznego, jakie…
Read more
Celem Cyfrowego Paszportu jest stworzenie cyfrowego modelu sieci kanalizacyjnej. Synteza informacji oraz danych., które mają ułatwić pracę pomiędzy referatami w…
Read more
Ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli systemu tak aby dostarczać nieprzerwanie wodę odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości. PBW obejmują…
Read more
Celem analizy ryzyka ujęć wód jest określenie ewentualnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na ujmowane wody, w tym powodować ich zanieczyszczenie…
Read more