Koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe
Analizy przyczynowo - skutkowe, planowanie rozwoju inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej m. in. pod kątem dotacji UE na…
Read more
Dodatki do dokumentacji hydrogeologicznej i operaty wodno-prawne
Operat wodnoprawny stanowi podstawę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Operat wodnoprawny przedstawia zasadną potrzebę wód i oznacza pisemne opracowanie zagadnienia technicznego, jakie…
Read more
Cyfrowy paszport sieci kanalizacyjnej
Celem Cyfrowego Paszportu jest stworzenie cyfrowego modelu sieci kanalizacyjnej. Synteza informacji oraz danych., które mają ułatwić pracę pomiędzy referatami w…
Read more
Plany bezpieczeństwa wody
Ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli systemu tak aby dostarczać nieprzerwanie wodę odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości. PBW obejmują…
Read more
Analiza ryzyka ujęć wody
Celem analizy ryzyka ujęć wód jest określenie ewentualnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na ujmowane wody, w tym powodować ich zanieczyszczenie…
Read more