Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalniach komunalnych

Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalniach komunalnych

Osady ściekowe to dla oczyszczalni ścieków kosztowny odpad, który należy zutylizować. Oprócz termicznego przetwarzania (spalania), istnieją innowacyjne technologie pozwalające na uzyskanie całej gamy produktów: nawozu organicznego, nawozu mineralno-organicznego, środka wspomagającego uprawę roślin, materiału glebotwórczego.

Proponujemy inwestycję polegającą na przekształceniu komunalnych osadów ściekowych w produkty nawozowe.

Oferowana przez nas technologia opiera się na przekształceniu komunalnych osadów ściekowych w produkty nawozowe. Proces produkcji odbywa się dwustopniowo. Pierwszy to procesy odwadniania osadu na wirówkach, przygotowania wsadu i przekierowania go do granulatora. Po procesie granulacji, uzyskuje się granule o zawartości suchej masy 40-45%. Granulaty charakteryzują się dobrymi właściwościami nawozowymi i glebotwórczymi. Wysoka zawartość materii organicznej, wpływa pozytywnie na procesy powstawania próchnicy w glebie. Produkt charakteryzuje się również właściwościami odkwaszającymi i mikroretencją wody w glebie. Natomiast innowacją jest pełna homogenizacja substratów (ponad 65% osadów ściekowych wraz z substratami mineralnymi), zalążkowanie granulatu w dynamicznym mieszalniku przeciwbieżnym i finalna obróbka do jednorodnego granulatu, w granulatorze talerzowym. Sposób ten nie był dotychczas stosowany do tworzenia granulatów z materiałów o niejednorodnej postaci gęstwy, jak komunalne osady ściekowe. Otrzymane produkty przystosowane są do rozsiewu przy pomocy rozsiewaczy i siewników. Technologia ta wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

POZYSKUJEMY

ZAPEWNIAMY

REALIZUJEMY
  • Finansowanie inwestycji
  • Wymagane pozwolenia
  • Wymagane dokumenty
  • Certyfikat Ministerstwa Rolnictwa na produkt nawozowy
  • Instalacja technologiczna
  • Nawóz dla rolnictwa