Romuald Lenkajtis

Prezes Zarządu
ROMUALD LENKAJTIS

Romuald od 2003 roku wspiera władze samorządowe w planowaniu rozwoju lokalnego oraz w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Pozyskiwał dotacje dla gmin ze środków programów PHARE, SAPARD, ZPORR, RPO. W 2007 roku doradca Ministra Rozwoju Regionalnego w Zespole ds. wdrażania Funduszy Unijnych. Były członek Grupy PPP przy British Polish Chamber of Commerce. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i seminariów tematycznych. Romuald jest także udziałowcem i Wiceprezesem startup-u ATANOX Technology oraz Sekretarzem Generalnym Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego. Motywacją do pracy jest jego rodzina: żona Ania, dzieci Angelika i Maksymilian oraz labrador o imieniu Lucky.