Przegląd oraz wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji

Przegląd aglomeracji weryfikacja zgodności z dyrektywą UE 91/271/EWG
WYZNACZENIE I UZGADNIANIE AGLOMERACJI

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1566) oraz jej kolejna nowelizacja z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) wprowadziły istotne zmiany w sposobie wyznaczania, uzgadniania, uchwalania oraz kontroli granic i obszarów aglomeracji.

NASZE DZIAŁANIA
 • Przegląd granic i obszarów aglomeracji – opracowanie kontrolne dla władz Gminy (oraz na potrzeby kontroli RZGW, NIK i WIOŚ) wraz z uzasadnieniem w przypadku konieczności zmian w aglomeracji

 • Aktualizacja oraz wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji. Projekt uchwały (część opisowa oraz graficzna) wraz z uzasadnieniem i przyjętymi rozwiązaniami

 • Przeprowadzenie procesu likwidacji aglomeracji zgodnie z przepisami prawa

 • Uzgodnienie i zaopiniowanie aglomeracji z RZGW oraz RDOŚ

 • Weryfikacja wielkości ładunku ścieków przemysłowych tzw. RLM przemysłu

 • Projekty modernizacji oczyszczalni w przypadku niedotrzymania standardów oczyszczania

 • Przygotowanie sprawozdań do AKPOŚK i z realizacji KPOŚK

 • Koncepcja rozbudowy aglomeracji

 • Pozyskanie dotacji UE na gospodarkę wodno-ściekową (wnioski, PFU, studia wykonalności)

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

  Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)