Opracowanie analizy potrzeb i wymagań

Opracowanie analizy potrzeb i wymagań w oparciu ustawy prawo zamówień publicznych

Z dniem 1 styczeń 2021 wchodzi w życie nowe prawo zamówień, które zostało opublikowane 24 października 2019r. w Dz.U. poz.2019 . W ramach oferty przetargi i procedury przetargowe oferujemy wykonanie oraz przygotowanie oferty przetargowej zgodnie z nowymi ramami prawa, uwzględniając w procesie przygotowawczym konieczność przeprowadzenia analizy.

Analiza potrzeb i wymagań jest nowym instrumentem prawa, uregulowanym w przepisie art. 83 Prawa zamówień publicznych. Jest to analiza wykonywana obowiązkowo przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tzw. progach unijnych przez zamawiających publicznych.

Podstawa prawna:

 1. Zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.
 2. Analiza, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
  • badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych;
  • rozeznanie rynku:
   • w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb,
   • w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazuje, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia.
  • Analiza, o której mowa w ust. 1, wskazuje:
 3. orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b;
   • możliwość podziału zamówienia na części;
   • przewidywany tryb udzielenia zamówienia;
   • możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia;
   • ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia.

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

  Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)