Obszary funkcjonalne

Ideą powstania Obszaru Funkcjonalnego jest skoordynowanie, ukierunkowanie i zintegrowanie współdziałania grupy jednostek samorządowych, które powinny stanowić przeciwwagę i uzupełnienie regionu. Celem opracowania Obszaru Funkcjonalnego jest stworzenie w oparciu o wspólną infrastrukturę zintegrowanej oferty bazującej na walorach naturalnych i wykreowanych produktach turystycznych. Poprzez opracowanie diagnozy problemów i rozwiązań w zakresie rekomendacji, którym oczekiwanym efektem stanie się sieciowanie poszczególnych przedsięwzięć na terenie Obszaru Funkcjonalnego. Celem pośrednim ustanowienie regionalnego Obszaru Funkcjonowania jest ułatwienie pozyskiwania środków z programów wspólnotowych (INTERREG), krajowych (programy rządowe) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W ramach usługi stworzenia obszaru funkcjonalnego oferujemy:

  • seminarium przygotowawcze dla grupy interesariuszy,
  • diagnoza stanu dokumentów programowych na poziomie gmin akcesyjnych,
  • stworzenie projektów porozumienia dla stron biorących udział w projekcie,
  • stworzenie strategii obszarów funkcjonalno- użytkowych,
  • opracowanie, negocjowanie, konsultowanie Programu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego,
  • koordynowanie działań w ramach obszaru funkcjonalnego,
  • przeprowadzenie procesu opiniowania Projektu przez właściwe organy,
  • wdrożenie programu.

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

    Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)