Gminny Program „Skuteczna walka ze smogiem”

Gminny Program „Skuteczna walka ze smogiem”

Powietrze w Polsce jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi będziemy musieli zmierzyć się w nadchodzącym czasie jest bez wątpienia – poprawa jakości powietrza. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia rocznie ponad 4,2 mln osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza cząstkami stałymi – PM2,5. Powodują one bowiem groźne schorzenia, w tym sercowo–naczyniowe, oddechowe czy też nowotwory.

Wykorzystując nowoczesne technologie można zredukować zanieczyszczone powietrze, dając mieszkańcom polskich gmin i miast szansę na lepsze i zdrowsze życie, wydłużając je przynajmniej o kilka lat.  Oferujemy wdrożenie skutecznego Gminnego Programu gminnego dotyczącego walki ze smogiem, który składa się z następujących etapów:

ETAP 1 - Analiza jakości powietrza na terenie gminy

Ten etap przewiduje przeprowadzenie inwentaryzacji zagrożeń smogowych na terenie gminy, wykonanie profesjonalnej analizy jakości powietrza oraz zorganizowanie konferencji z udziałem władz gminy, przedstawicieli Agencji Wspierania Ochrony Środowiska oraz specjalistów współpracujących podczas realizacji projektu (Główny Instytut Górniczy/Politechnika Poznańska/ Politechnika Warszawska).

ETAP 2 - Kampania edukacyjno–informacyjna dla mieszkańców gminy

Ten etap przewiduje organizację i poprowadzenie wykładu dla uczniów szkół podstawowych na temat czystości powietrza oraz jego wpływu na środowisko i życie zarówno ludzi, flory i fauny, ogłoszenie konkursu plastycznego, realizacja projektu badawczo – edukacyjnego „tworzenie mapy zanieczyszczonego powietrza przy pomocy pyłomierzy Dust Air i aplikacji mobilnej.

ETAP 3 - Instalacja urządzeń ATANOX

Ten etap przewiduje wybór odpowiednich lokalizacji o największym stężeniu zanieczyszczenia w powietrzu oraz montaż minimum 3 urządzeń ATANOX – stacja uzdatniania powietrza.

ETAP 4 - Podsumowanie kampanii

Ten etap przewiduje podsumowanie wyników poziomu zanieczyszczonego powietrza, przedstawienie raportu końcowego oraz organizację konferencji podsumowującej całą kampanię.

PARTNERZY