Energia z organicznych odpadów komunalnych

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (20)
Energia z organicznych
odpadów komunalnych

Oferowana przez nas technologia, znana jest z wyjątkowej niezawodności działania, dostępności oraz wysokiej jakości wykonania. Wyznaczamy standardy technologiczne, które wyróżniają się na poziomie praktycznym wyjątkowymi osiągami wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu cen rynkowych. Czym jest technologia suchych komór fermentacyjnych i technologia gazów wysypiskowych? Stałe odpady komunalne (MSW) są przekształcane w energię poprzez oddzielenie materiałów obojętnych i poddanie frakcji organicznej fermentacji beztlenowej. Wyprodukowany biogaz i gaz wysypiskowy może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub uszlachetniany do jakości biometanu, który jest substytutem kopalnego gazu ziemnego. Od ponad 10 lat z powodzeniem, nasi partnerzy budują i eksploatują instalacje do suchej fermentacji, przetwarzając dziennie około 10 000 ton zmieszanych odpadów komunalnych. Połączenie przetwarzania odpadów na dużą skalę i produkcji biogazu jako odnawialnego źródła energii sprawia, że nasza misja jest zrównoważona. AWOŚ i AAT&ANKA angażują się w ochronę środowiska, dzięki doświadczeniu, know-how i technologii.

TECHNOLOGIA SUCHEJ FERMENTACJI

Nasz partner-firma AAT&ANKA dostarcza technologię suchej fermentacji ciągłej do przetwarzania stałych odpadów komunalnych na dużą skalę. W pierwszym etapie sortowania, rozdziela stałe odpady komunalne na kilka frakcji. Frakcja organiczna podawana jest do komór fermentacyjnych o objętości 4.000 m³ każda. Biogaz jest wytwarzany przez ciągły przepływ tłokowy substratu w warunkach beztlenowych. Wolnobieżna mieszarka popycha podłoże do przodu, minimalizuje zużycie energii elektrycznej. Przefermentowany materiał jest oddzielany, a woda procesowa prowadzona jest w bardzo wydajnym obiegu. W linii gazowej, biogaz jest oczyszczany i przygotowywany do wykorzystania w jednostkach kogeneracyjnych lub oczyszczenia do jakości biometanu.