Cyfrowy paszport sieci kanalizacyjnej

Produkt dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ma na celu, zebranie i syntezę aktualnych analogowych („papierowych”) oraz cyfrowych danych, a następnie przedstawienie ich w czytelnej wersji cyfrowej – środowisko GIS. Uporządkowanie i zebranie danych w jednym miejscu pozwoli na usprawnienie i przyśpieszenie procedur oraz wykonanie wielu dokumentów planistycznych z zakresu kanalizacji.

„Paszport” to między innymi:

  • digitalizacja map i informacji, która będzie zawierać np.: długości sieci kanalizacyjnej, współrzędne geograficzne (studzienek),
  • informacje o sieci wynikające z dokumentacji (np.: średnica) oraz z jakimi środkami została zrealizowana,
  • punkty adresowe: liczba osób – z ewidencji (USC i śmieciowej), rodzaj odbiornika ścieków (ISOŚ, zbiornik bezodpływowy, przyłącze),
  • ujęcie/ujęcia wody (naniesienie na mapę + informacje odnośnie np.: pozwoleń wodnoprawnych),
  • podstawowe szkolenie z zakresu obsługi w ramach „Paszportu” QGIS (aplikacja bezpłatna),
  • mapa wygenerowana do przeglądania online w przeglądarce (Firefox, Chrome, Edge),
  • szczegółowość map w skali 1:1000,
  • naniesienie sieci wodociągowej,

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

    Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)