Biogazownie komunalne i rolnicze

PIKTOGRAMY NA STRONĘ (7)

BIOGAZOWNIE KOMUNALNE I ROLNICZE

Zarówno gminy, mieszkańcy oraz firmy odczuwają dotkliwy wzrost cen odbioru odpadów i zakupu nośników energii. Należy się spodziewać, że ze względu na niedobory energii i gazu, a także problemy z utylizacją i składowaniem odpadów oraz nowymi przepisami dotyczącymi ich segregacji, koszty będą drastycznie rosnąć. Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów są segregacja odpadów organicznych i przetworzenie ich w wysokokaloryczny nawóz oraz produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Takim rozwiązaniem jest biogazownia. Biogazownia może przyjmować i przetwarzać wszelkie, posegregowane odpady organiczne, począwszy od odpadów z produkcji rolnej, hodowlanej, przetwórczej -a kończąc na posegregowanych odpadach żywnościowych od każdego gospodarstwa domowego oraz osadach pościekowych z gminnej oczyszczalni.

Ze względu na potencjalne ryzyko występujące praktycznie przy każdej inwestycji, proces realizacji projektu budowy biogazowni podzieliliśmy na 4 etapy, tak aby nie generować dodatkowych kosztów w przypadku wycofania się z inwestycji.

Do oszacowania możliwości realizacji inwestycji i przedstawienia płynących z niej zysków, niezbędne jest opracowanie studium wykonalności, które przy współpracy z Gminą, wskaże najlepsze rozwiązanie, zarówno dla władz samorządowych, jak i dla mieszkańców.