Bartosz Sierżęga

Dyrektor Zarządzający ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego
BARTOSZ SIERŻĘGA

Przedsiębiorca, doktorant, ukończył kierunek Inżynieria Środowiska. Badawczo zajmuje się definiowaniem barier i szukaniem rozwiązań w transformacji na nieemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Karierę rozpoczynał od projektowania i realizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Dalszy rozwój związany był z ekologistyką i funkcjonowaniem modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w firmach i przedsiębiorstwach komunalnych. Zajmuje się tworzeniem ekologicznych rozwiązań dla organizacji, zapewniając im wdrożenia pod kątem gospodarowania odpadami, opakowaniami oraz projektując rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie energetyczne budynków i produkcji oraz ograniczających emisję gazów cieplarnianych związanych z wdrażaniem założeń Porozumienia Paryskiego w Unii Europejskiej. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001, ekspert Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, ekspert Climate Leadership.

790 566 600

bartosz.sierzega@e-awos.pl