Agnieszka Majer

Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju
DR AGNIESZKA MAJER

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowiec i popularyzatorka nauki, autorka artykułów naukowych, szczególnie zainteresowana pasożytami roślin, metodami biologicznej ochrony upraw i ekologią. Od 2021 r. realizuje projekty związane z ochroną środowiska, zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego jak i dla przedsiębiorców. Aktualnie przede wszystkim zainteresowana zrównoważonym rozwojem oraz koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez poszukiwanie praktycznych rozwiązań mających na celu propagowanie i wprowadzanie tego modelu na różnych szczeblach organizacji.

575 667 758

agnieszka.majer@e-awos.pl