ATANOX - dlaczego nanowłókno

Zdjęcie z mikroskopu elektronowego pokazujące przyczepioną cząsteczkę smogu do nanowłókna

Dlaczego nanowłókno?

W procesie odpylania gazów filtracja wgłębna prowadzona na warstwach włókninowych stanowi ostatni etap w procesie oczyszczania ze względu na swoją wysoką sprawność względem cząstek o małych średnicach przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo małych gabarytów urządzeń przez odpowiednie upakowanie dużej ilości powierzchni filtracyjnej w objętości aparatu. Filtry zawierające wkład filtracyjny włókninowy charakteryzują się trzema podstawowymi parametrami: skutecznością frakcyjną filtracji (skuteczność filtracji dla cząstek z różnych frakcji średnic), oporami przepływu przez filtr (spadek ciśnienia na filtrze) oraz pyłochłonnością, która określa czas użytkowania filtra. Dobór sprawności filtracyjnej filtrów związany jest z celem, do którego przeznaczony jest dany filtr. Inną frakcyjną sprawność filtracyjną mają filtry do filtracji zapylonego powietrza cząstkami o rozmiarach powyżej 1 mikrometra, a inną filtry przeznaczone do usuwania nanocząstek z powietrza. Opory powietrza decydują o sumarycznym wydatku energetycznym związanym z procesem filtracji w związku z tym przy filtracji dużych strumieni powietrza wydatek ten powinien być możliwie jak najniższy. Pyłochłonność określa częstość wymiany filtra i związane z tym koszty, a więc powinna być możliwie największa. Dla warstw filtracyjnych włókninowych wzrost sprawności frakcyjnej wiąże się ze wzrostem spadku ciśnienia, podobnie jak zwiększanie pyłochłonności poprzez zwiększanie grubości warstwy. Oznacza to, że opracowanie „idealnego” filtra włókninowego wymaga szczególnej optymalizacji jego wewnętrznej struktury.

Wytworzenie struktury włókninowej zawierającej nanowłókna o zadanym rozkładzie liczbowym i przestrzennym w strukturze wymaga zastosowania właściwych technik otrzymywania włókien. Technika wytwarzania włókien musi zapewniać możliwość sterowania średnicą otrzymywanych włókien jak również ułożeniem włókien w odpowiedniej konfiguracji przestrzennej wzdłuż drogi przepływu aerozolu.

Masz pytania? Potrzebujesz ofertę?

    Podaj numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10 min (w dni robocze między 8:00 - 16:00)