Artykuł AWOŚ w lutowym wydaniu Gazety Sołeckiej

W lutowym wydaniu Gazeta Solecka online pojawił się nasz artykuł! Na 39 stronie poruszamy temat obszarów wpływających na jakość ochrony środowiska w gminach, autorskiego Programu Aquarius oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszystkich…