Nowelizacja ustawy Prawo wodne

9 czerwca, Sejm znowelizował ustawę Prawo wodne dotyczącą dostosowania obowiązujących przepisów w celu spełnienia przez Polskę wymagań tzw. dyrektywy ściekowej 91/271/EWG. Ustawa: po wcześniejszym odrzuceniu poprawki, trafi teraz do Senatu. umożliwi…