Najnowsze zmiany w ustawie - Prawo wodne

25.05.22 r. odbyło się I czytanie nowelizacji prawa wodnego podczas posiedzenia Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W spotkaniu…